פרוייקטים

תכנון ערים

שכונת בוכמן, מודיעין

היזם ומזמין העבודה : משרד הבינוי והשיכון I שטח התכנית : 815 דונם I היקף הבינוי : מגורים 277,920 מ"ר, 1737 יח"ד, תעסוקה- 4850 מ"ר I שלב סטטוטורי: קבלת מתן תוקף 27.02.03 התכנית כוללת הוראות בדבר שינוי ייעודי קרקע: ממגורים ב', מגורים ג' מיוחד, בניני ציבור, אזור מסחרי, שטחים ציבורים פתוחים ודרכים לאזור מגורים ב', מגורים ג' מיוחד, מגורים ג' מיוחד 1 כולל שפ"פ, אזור מסחרי, אזור בניני ציבור, שצ"פ, שטח לשימוש ציבורי מעורב ודרכים. קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתר בניה. חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון. קביעת שטחי בניה מרביים, מספר קומות מרבי ומספר יח"ד מרבי לכל מתחם.

מאפיינים תכנוניים: יצירת רובע  עירוני כחלק מהקמה של עיר חדשה, תוך הקניית דפוסי בינוי ייחודיים. השתלבות במרקם עירוני מתוכנן בעל תכתיבים תכנוניים מוגדרים תוך הטמעתם בתכנון ובכפוף לאילוצי תנאי השטח .יצירת פלטפורמה לשיווק מטעם המדינה בשלבים ולאורך תקופת זמן מתמשכת מתן שירותים שוטפים הן לרשות מקומית הולכת ומוקמת והן ליזמים פרטיים.

שכונת בוכמן, מודיעין
דילוג לתוכן