פרוייקטים

תכנון ערים

רעות

היזם ומזמין העבודה : עמותת נאות מודיעין – פרויקט ב' I שטח התכנית : 1757 דונם I היקף הבינוי: 1589 יח"ד: קבלת מתן תוקף 03.09.92 יצירת מסגרת תכנונית להקמת היישוב ובכלל זה לקבוע אזורים למגורים, צפיפותם, וחלוקתם למגרשים ליעד שטחים למטרות ציבור להתוות מערכת דרכים חניות ושבילים להולכי רגל , איחוד וחלוקה מחדש. מאפיינים תכנוניים: יצירת יישוב חדש עבור אנשי צבא קבע בשולי מטרופולין גוש דן . התכנון של יישוב זה היווה את הדגם הראשוני לשאר היישובים/שכונות אשר הוקמו ע"י צה"ל באמצעות חבר. בשנים שלאחר מכן לראשונה נקבעו סטנדרטים בכל הקשור למאפייני היישוב הקהילתי של אנשי צבא קבע, מאפייני התכנון המפורט ואופן השתלבותם בסביבה ותרומתם. עיקר ההתמודדות מול הרשויות השונות הייתה בעצם ההקמה של יישוב על גבעות מודיעין ואופן השתלבותו בנוף הייחודי של שולי השפלה.

מאפיינים תכנוניים: יצירת יישוב חדש עבור אנשי צבא קבע בשולי מטרופולין גוש דן . התכנון של יישוב זה היווה את הדגם הראשוני לשאר היישובים/שכונות אשר הוקמו ע"י צה"ל באמצעות חבר. בשנים שלאחר מכן לראשונה נקבעו סטנדרטים בכל הקשור למאפייני היישוב הקהילתי של אנשי צבא קבע, מאפייני התכנון המפורט ואופן השתלבותם בסביבה ותרומתם. עיקר ההתמודדות מול הרשויות השונות הייתה בעצם ההקמה של יישוב על גבעות מודיעין ואופן השתלבותו בנוף הייחודי של שולי השפלה.

רעות
דילוג לתוכן