פרוייקטים

מבנים

רמות

היזם ומזמין העבודה: חברת שיכון ופיתוח, מטי ליפשיץ בע"מ, רסקו. אתר 03 - רמות אלון, שכונת רמות

המתחם כולל כ 500 יחידות דיור , בשלושה מבננים שונים תוך ניצול הטופוגרפיה הקיימת. אחד מהפרויקטים הגדולים שמשרד הבינוי והשיכון יזם בירושלים, במקביל להקמת שכונות כגון: גילה ופסגת זאב.

רמות
דילוג לתוכן