פרוייקטים

תחרויות

רובע מגורים – אילת

מכריז התחרות : משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל I שטח התכנון : 170 דונם I היקף הבינוי : רובע מגורים הכולל 700 יח"ד I זכייה בפרס הראשון. הנחיות לתכנון: על המתחרים להציע פתרון לתנועת הולכי רגל בשטח התכנון וממנו לכיוון הים ולקשרם עם העיר תוך התחשבות באקלימה המיוחד של אילת.  המתחרה חופשי להציע בניינים מסוגים שונים ובגבהים שונים.

דבר השופטים : תכנית מעניינת המשלבת סוגי דיור שונים ובכל זאת מצליחה ליצור גיבוש בעל אופי עירוני. מספר רב של דירות זוכה לאוריינטציה אל הנוף. הבנוי יוצר דרך להולכי רגל מקורה בחלקה המהווה חוט שדרה ציבורי בתוך השכונה. פתרון הדירות יפה, שומר על פרטיות המגורים ומתאים לאקלים. איתור המרכז השכונתי והתייחסותו אל העיר ואל ציר הולכי הרגל – מוצלחים.

רובע מגורים – אילת
דילוג לתוכן