פרוייקטים

תכנון ערים

ק.אונו

היזם ומזמין העבודה : הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו ויזמים פרטיים I שטח התכנית : 310 דונם I היקף הבינוי: 1329 יח"ד: קבלת מתן תוקף 03.09.2009 יצירת מסגרת תכנונית שמסדירה את שימושי הקרקע ומערכת הדרכים המקומית ובכלל זה לקבוע אזורים למגורים, מסחר ושימושים למטרות ציבור ופארק עירוני לינארי

מאפיינים תכנוניים: המתחם כלל בעלויות פרטיות שונות לרבות רמ"י וחוסר בהירות של שייכות מוניציפלית. התיאום נעשה בין שלוש רשויות  תוך התייחסות למערכות דרכים ראשיות, כביש מכבית וכביש גהה. שימושי קרקע והזכויות המוצעות חולקו לארבעה מתחמי תכנון מפורט ונפרסו באופן מאוזן, ככה שהמחלוקות בין ריבוי הבעלים נפתרה. הקרבה המיידית למערכות הכבישים הראשיות הפכה ליתרון.

ק.אונו
דילוג לתוכן