פרוייקטים

תכנון ערים

קיבוץ נגבה

היזם ומזמין העבודה: מועצה מקומית יואב וקיבוץ נגבה I שטח התכנית: 251 דונם I היקף הבינוי: סה"כ 320 יח"ד ,מבנים למוסדות ציבור ושטחים פתוחים.

מטרות התכנית: הרחבת קיבוץ נגבה המונה נכון למועד הפקדת התכנית 182 יח"ד, על ידי הקמת שכונת מגורים בעלת אופי קהילתי המונה 138 יח"ד, באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 320 יח"ד, וזאת על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

קיבוץ נגבה
דילוג לתוכן