פרוייקטים

תחרויות

צפון הרצליה

היזם ומזמין התחרות : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה I שטח התכנית : 1500 דונם I היקף הבינוי : כ 2000 יח"ד בהליך של פינוי בינוי, פארק, מבני מסחר ומבנים למוסדות ציבור

גבולות התכנית: כפר שמריהו במערב, שדרות ירושלים במזרח, דרך הבריגדה היהודית וכביש 531 בצפון. השטח כולל שתי שכונות מגורים: גן רש"ל ונחלת עדה הקיימות ומאופיינות בבינוי הצפיפות נמוכה. הנחת היסוד לתכנון נולדה מתוך הרצון לנצל את השטח נכון יותר ומתוך הבנת הצרכים הקיימים והעתידיים של השכונה והאזור כולו, לכן החלטנו לתכנן בשלביות הליך של בינוי פינוי. לבנות ראשית יחידות דיור חדשות ומבני ציבור לרווחת הדיירים וברגע שהבנייה תושלם יעשה פינוי של הדיירים מהשכונות הקיימות ליחידות הדיור החדשות שנבנו עבורם וימומש הבינוי הכולל. התכנית מציעה בינוי מרקמי בשילוב בניה לגובה, הבינוי המירקמי ממוקם לאורך הרחובות ומייצר תחושת עירוניות ומפגשים. בניה לגובה תוכננה לאורך הפארק, אותם בניינים יושבים על מרכז לינארי משולב המכיל: תעסוקה, מסחר, מרכזי דיור ותרבות. המטרה לייצר שכונה הטרוגנית, עשירה בשימושים , אוכלוסיה מגוונת ושטחים ירוקים פתוחים.

צפון הרצליה
דילוג לתוכן