פרוייקטים

תכנון ערים

צריפין 6

היזם ומזמין העבודה : רשות מקרקעי ישראל I שטח התכנית : 340 דונם I היקף הבינוי: מגורים - 300 יח"ד , תעסוקה- 146,129 מ"ר  I פורסמה לאישור ברשומות:  3.7.2020 מהות התכנית, הקמת מתחם תעסוקה הכולל 170,000 מ"ר ברוטו לתעסוקה ומסחר + 300 יחידות לדיור מיוחד ועוד שטחים למוסדות ציבור, שטחי פארק ושטחים פתוחים.

שלביות תכנון: הרובע המוצע   נמצא בחלקה הצפון מערבי של העיר ראשון לציון בשטח בו שוכן המחנה "צריפין" המתפנה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3161 מתאריך ה- 17.04.2011 על פינוי והעתקת מחנות צה"ל לדרום הארץ. בשל שלביות פינוי המחנה הצבאי דרשנו למתן פתרונות תנועה ובינוי שיאפשרו את מימושה של התכנית טרם הפינוי. המתחם ממוקם מצפון לבית חולים אסף הרופא ובצמידות אליו ועל כן, תוכננו במתחם יח"ד מיוחד לשימוש עובדי בית החולים , שימושי תעסוקה ומסחר. בלב המתחם רחבה עם בנינים לשימור שהשימוש שלהם יוסב לשימוש מסחרי או ציבורי. מתחם התעסוקה ישרת את השכונות הסמוכות ובשל נגישותו לתחנת הרכבת הקלה  את כלל האזור.

צריפין 6
דילוג לתוכן