פרוייקטים

תכנון ערים

מתחם רוטשילד, באר שבע

היזם ומזמין העבודה : א.ד געש בע"מ I שטח התכנית : 10 דונם I היקף הבינוי : מגורים, תעסוקה ומסחר I שלב סטטוטורי: קבלת מתן תוקף 02.05.2016 מטרות התכנית: הקמת שני מגדלים מעל קומות מסחר, מגדל תעסוקה ומגדל מגורים. התכנית נערכה כחלק מראייה כוללנית על המע"ר באזור רחוב רוטשילד בבאר שבע.

מאפיינים תכנוניים : הפרויקט המוצע שוכן בין רחוב הנגרים לשד' רוטשילד בפאתי המע"ר המתפתח בב"ש. מתוך הכרה בחשיבות חיזוק המע"ר נערכה תכנית זאת, שמטרתה להוסיף שטחי בניה ושטחי חניה. המתחם מאפשר רציפות של חזית מסחרית לאורך שד' רוטשילד ומאפשר חיבור בין שד' רוטשילד ולרחוב הנגרים למרות הפרשי הגבהים.

מתחם רוטשילד, באר שבע
דילוג לתוכן