פרוייקטים

תכנון ערים

מתחם דרומי, קריית אתא

היזם ומזמין העבודה : רשות מקרקעי ישראל I שטח התכנית : כ 1535 דונם I היקף הבינוי: מגורים – 4,016 יח"ד, דיור מוגן- 500 יח"ד מיוחד, תעסוקה-  18,000מ"ר  I פורסמה לאישור :  8.6.2018 מהות התכנית, הקמת שכונת מגורים הכוללת כ 4000 יח"ד עם מגוון טיפוסי בינוי , מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ופארק לינארי.

מאפיינים תכנוניים: התמודדות עם טופוגרפיה – הפרשי גובה של עד 40 מטר ושילוב הפרשי גובה כאלמנט מרכזי בתכנון השכונה, תכנון המשכי למרקם העיר הקיימת- ממשק עם בינוי קיים של העיר מצפון, ועם קיבוץ רמת יוחנן מדרום. תכנון תנועה המשלב חיבור לעוקף המזרחי החוצה את השכונה ומאפשר גישה לתחבורה ציבורית ונגישות תחבורתית. התכנית נערכה בלוח זמנים צפוף – תכנון מול הותמ"ל דרש עבודה מאומצת ועמידה בלוחות הזמנים, אל אף מורכבותה אושרה התכנית לתוקף תוך שנתיים וחצי בלבד.

מתחם דרומי, קריית אתא
דילוג לתוכן