פרוייקטים

תכנון ערים

מרינה הרצליה

היזם ומזמין העבודה : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה I שטח התכנית : 420.5 דונם I היקף הבינוי : מלונאות, דירות נופש, מבני מסחר: 133,000 מ"ר שטח עיקרי I שלב סטטוטורי: קבלת מתן תוקף 27.08.95 התכנית כוללת הוראות בדבר ייבוש שטח ים של 147 דונם, קביעת הוראות בדבר הקמת מבנים בשטח המיובש וברצועת החוף בשטח רצפות של כ-133,000 מ"ר ליעוד של תיירות נופש, מלונאות לסוגיה ומסחר בזיקה לתיירות ושייט. קביעת הוראות בדבר הקמת בניני ציבור בשטח של 7150 מ"ר, שטח ציבורי פתוח וחניה ציבורית. התכנון כלל איתור המתקנים הימים של המעגנה, פירוט שוברי הגלים ורציפי עגינה ל-800 כלי שייט.

מאפיינים תכנוניים : היות והחוף של הרצליה לא מפורץ וכדי לתת למעגנה תחושה של מפרץ הוכנסו המים לתוך השטח המיובש בשני כתמי מים לעגינה שהאריכו את המגע עם המים של השטח המבונה. סביב הכתם הגדול יותר בכניסה למרינה תוכנן האזור המסחרי בזיקה לתיירות ומעליו שני מבני מגורים ודירות נופש המהווים את השער החזותי למעגנה. סביב הכתם הפנימי יותר, מגורים ודירות נופש בגבהים של 3 עד 6 קומות עם מבטים למים. המעגנה כוללת שירותי מרינה ושטחי החפה לסירות בחלק הדרומי כדי שלא יהווה מטרד למגורי הנופש. כדי לשמר את האתר הארכיאולוגי של תל – מיכל הנמצא מזרחה לפרויקט וכן לחזקו מפני מפולות תוכננה חניה מקורה מדורגת בשיפולי התל עם גן תלויי מעליו המשתפל למרכז המרינה.

מרינה הרצליה
דילוג לתוכן