פרוייקטים

תחרויות

מע"ר אלעד

היזם ומזמין העבודה : משרד הבינוי והשיכון I שטח התכנית : כ 50 דונם I היקף הבינוי: מגורים – 200 יח"ד, תעסוקה-  51,472 מ"ר  I פורסמה למתן תוקף :  23.1.2008 מהות התכנית, הגדלת אזור המרכז האזרחי לעיר אלעד תוך שינוי יעוד אזור המגורים והוספת שטח למרכז אזרחי , לבנין עירייה, לדיור מוגן, למסחר, לשטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים לטובת הציבור עיצוב המרכז כך שיהווה עוגן למרכז עסקים, בילוי ותרבות לתושבי אלעד ואורחיה.

מאפיינים תכנוניים: זכייה במקום ראשון, בתחרות פומבית לתכנון המתחם. המטרה הייתה להפוך את החזון אשר הוצג בתחרות בפני חבר השופטים לפרויקט ריאלי תוך התמודדות עם אילוצי ועדות תכנון שונות, דרישות שיווקיות של משרדי הממשלה, הרשות המקומית ויזמים פרטיים.

מע"ר אלעד
דילוג לתוכן