פרוייקטים

מבנים

טופ דן – תל אביב

היזם ומזמין העבודה : פרטיים I שטח התכנית : כ 40 דונם I היקף הבינוי: מגורים – כ 350 יח"ד, מסחר- כ 5000 מ"ר I נבנה בשנת 2006 הפרויקט ממוקם בשיכון דן / רביבים בתל אביב, מהות הפרויקט: תכנון וביצוע של מבני מגורים ומסחר ע"פ תב"ע מס' תא/2589 . מטרת התכנית לשפר את איכות החיים בשכונת רביבים ולהקים 350 יח"ד בבניה רוויה ומבנה למסחר ומשרדים , קביעת הוראות מחייבות בנספח הבינוי מבחינת גובה הבנינים,מס' הקומות, קוי הבנין ומפלס הכניסה לבנינים.

מטרת התכנית לשפר את איכות החיים בשכונת רביבים ולהקים 350 יח"ד בבניה רוויה ומבנה למסחר ומשרדים , קביעת הוראות מחייבות בנספח הבינוי מבחינת גובה הבנינים,מס' הקומות, קוי הבנין ומפלס הכניסה לבנינים.

טופ דן – תל אביב
דילוג לתוכן