פרוייקטים

תחרויות

התחדשות שד' הגעתון נהריה

הצעה זו נבחרה ע"י התאחדות האדריכלים להיות מוצגת בכנס אדריכלות עולמי שהתקיים ביולי 2023 בעיר קופנהגן. היזם ומזמין התחרות: משרד הבינוי והשיכון I מטרת התחרות תכנון אורבני אדריכלי של שדרות הגעתון כשדרה ראשית של העיר נהריה תוך התייחסות למרחב הציבורי ולמבנים לאורך השדרה. ההצעה לתחרות הוגשה במסגרת שיתוף פעולה עם משרד נוף: דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ.

כדי להגשים את מטרת העל – התחדשות שדרות הגעתון ומתוך ניתוח המצב הקיים, התכנית המוצעת מתארת ארבעה צעדים מרכזיים שיוליכו להחייאת שדרות הגעתון והפיכתן לציר שוקק שמשלב טבע ועירוניות ומשרת שכונות סמוכות כשטח פתוח מידי ואת נהריה כולה כפארק עירוני מרכזי.
צעד ראשון – מוקדי מפגש נחל ועיר
בתהליך ניתוח המצב הקיים, עקבנו אחר מהלך מי הגעתון מהמעלה של הרי הגליל המערבי, דרך שטחי המעיינות והמורדות המערביים, אל המפגש הייחודי בין העיר לנחל לאורך שדרות הגעתון ועד לשפך הנחל ברצועת חוף הים.
מסקנות הניתוח הובילו אותנו להבנה שלאורך שדרות הגעתון ניתן לנצל שלושה סוגים שונים של מקורות מים להזנת רצועת הנחל – כל חלק בהקשר המקומי שבו הוא ממוקם קיבל גם מוקד מפגש שאופיין על ידי מקור המים הייחודי לו, ובממשק העירוני והמורפולוגי שמבטאים את הקשר בין הנחל שתנועתו חופשית ורכה והעיר התוחמת אותו.
שלושת מוקדי המפגש מחדדים את שילוב הסטרוקטורה הטבעית של הנחל לסטרוקטורה העירונית של הגורם האנושי. והיופי שנובע מתוך שונות זו.
צעד שני – יצירת פארק עירוני
כשהם מקושרים זה לזה דרך טיילת שמלווה את אפיק הנחל, מתפקדים שלושת המוקדים ורצועת הנחל כפארק עירוני. פארק עירוני זה יהווה מסדרון אקולוגי בין השטחים הפתוחים ממזרח לעיר ועד לחוף הים ויאפשר יצירת שיווי משקל דינמי וחדש בין הצרכים העירוניים לאלו האקולוגיים. הפארק יהווה ליבה לרשת ירוקה המתאפשרת במקביל לרשת הכחולה, תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים בין מרקמי העיר השונים, באופן שיפחית שימוש ברכבים פרטיים ויחזק שימוש בתחבורה ציבורית, ויאפשר מוביליות חברתית, תעסוקתית ונגישות של יותר שירותים לתושבים בקרבת ביתם.
צעד שלישי – שחרור עומס עירוני
כהחלטה אסטרטגית, אנו מציעים להשאיר ברצועת השדרה רק תחבורה עירונית, להוציא מתוכה את תנועת כלי הרכב הפרטיים ולהשיב את שדרות הגעתון לטובת הולכי הרגל. תכנית הבינוי החדשה מציעה להוסיף חיבורים ברחובות העורפיים ובאופן זה להפנות את תנועת כלי הרכב לעורף.
עיקרון זה מאפשר הרחבת רצועת הנחל וחיבור פיזי ישיר בין חזיתות ציבוריות ומסחריות קיימות וכאלו שייבנו לאורכו בעתיד.
צעד רביעי – בינוי ושימור
הבינוי הקיים לאורך שתי גדות הגעתון תוחם אותו ברצועה צרה ובגיאומטריה הנדסית נוקשה. עם הרחבת שדרות הגעתון לפארק ובו זרימה דינמית של הנחל, מתאפשרת בניה אינטנסיבית לאורך הציר. אנחנו מציעים פינוי בינוי לפי מתחמי הבינוי הקיימים בהתאם לעקרונות העיצוב העירוני ולתכנית האסטרטגית: בינוי מחודש המשלב בניינים לשימור, עצים לשימור, עירוב שימושים.
הזדמנות אגנית-
מתקני הריסון במעלה אגן הגעתון, המיועדים לנהל נפחי סופות בהסתברויות נדירות וחריגות, מייצרים מרווח נשימה וגמישות לציר הנחל במרקם העירוני במורד האגן. הרחבת חתך הזרימה ופתיחתו יתאפשרו כתוצאה מריסון מי הגשמים בשילוב עם ניצול חתך הרחוב החסום כיום.
התאמת מערכת הניקוז הפנימית תתאפשר באמצעות ולצד פארק הנחל העירוני.

התחדשות שד' הגעתון נהריה
דילוג לתוכן