פרוייקטים

תחרויות

בית אבות – עפולה

מכריז התחרות : משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל I מיקום התכנון : עפולה I היקף הבינוי : בית אבות אזורי I זכייה בפרס הראשון מכריז התחרות : משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל I מיקום התכנון : עפולה I היקף הבינוי : בית אבות אזורי I זכייה בפרס הראשון  

מכריז התחרות : משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל I מיקום התכנון : עפולה I היקף הבינוי : בית אבות אזורי I זכייה בפרס הראשון

בית אבות – עפולה
דילוג לתוכן