תוכנית להקמת רובע תעסוקה במחנה צריפין

תוכנית להקמת רובע תעסוקה במחנה צריפין